Prijs

Als u de prijs van een kelder wil vergelijken, dan komt het er op aan om correct te vergelijken, en alle factoren in rekening te nemen. Prijsvergelijking ten opzichte van andere types kelders

Ten opzichte van prefabkelder:

  • betonkelder kan als fundering gebruikt worden
  • bouwer heeft meer vrijheid, zowel qua grootte als afmetingen

Ten opzichte van gemetste kelder:

  • Een betonkelder heeft een grotere garantie op waterdichtheid
  • Achteraf is er ook geen behandeling (cementering) van de wanden meer nodig
  • Een betonkelder heeft ook een mooiere afwerking

Prijsvergelijking ten opzichte van evengrote ruimte bovengronds

Als een ruimte ondergronds gebracht wordt (berging, garage, bureau, …), dan betekent dit dat de bebouwde oppervlakte kleiner wordt. Dus indien u de kostprijs vergelijkt, dan moet u bij het bovengrondse gedeelte de extra kost van een gedeelte bouwgrond in rekening nemen. Onderstaande ziet u hiervan een voorbeeld.