Kenmerken

Vloer:

Standaard is de vloer 30cm dik, maar andere diktes zijn ook mogelijk. Een plastiekfolie is voorzien van 0.2 mm. Wapening BE 500 S. Standaard worden wapeningsnetten gebruikt van 150/150/8/8, maar andere diameter is ook mogelijk: 150/150/10/10 of 150/150/12/12. Wachtkorven diameter 8 geplooid op 30/70cm 2 maal, welke op de onderwapening van de vloernet geplaatst moeten worden. Waterkeringsplaat voor waterdichte aansluiting vloer en wand. Oppervlak vloerplaat: ofwel met trilbalk afgevlakt, of polieren met kwarts (optie) (vanaf … vierkante meter : pas interessant vanaf grote oppervlakte).

Betonwanden

Nuttige hoogte van de kelder 2.20m/2.40m/2.70m. Dikte van de wanden meestal 30cm. Wapening: meestal wapeningsnetten 2 x 150/150/8/8. Bijlegwapening in de hoeken en boven openingen.

Beton

Benor keuring
Cement CEM III:A 42.5 CE-LA
Het type beton hangt af van de exacte betontoepassing

Sterkteklasse : C25/30 of 30/37
Gebruiksdomein : GB (Gewapend Beton)
Omgevingsklasse : EI (Binnenomgeving), EE1 (buitenomgeving onder vorstgrens)
of EE2 (buitomgeving vorst).
Consistentieklasse : S3 (zetmaat 100-150)
Nominale grootste korrelafmeting : D20

Wapening

De wapening bestaat enerzijds uit gelaste wapeningsnetten, en anderzijds uit losse wapening. Indien er een studie omtrent de wapening bestaat, worden deze hoeveelheden toegepast. De verrekening hiervan loopt dan ook apart (per kg).
Staalkwaliteit BE 500 S volgens NBN A24-301 met BENOR certificaat

  • Vloeigrens (Re) : 500 N/mm²
  • Treksterkte (Rm) : 550 N/mm²
  • Rek bij maximale belasting (At) : 2,5 %